VELKOMMEN TIL IKAST TAXA
Vi bringer dig sikkert ud og hjem

RING: 70 22 18 18


Ikast Taxa er en forening bestående af selvstændige taxavognmænd med bevilling til hyrekørsel i Ikast by og opland. Antallet af medlemmer er 8 vognmænd med tilsammen 8 vogne, fordelt på 7 vogne til 4 personer og 1 vogn til 7-8 personer samt kørestolindretning. Foreningen er delt op i en økonomisk forening samt en forening for bestillingskontoret.

Den økonomiske forening ledes og drives efter vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling, det samme gælder for bestillingskontorets vedtægter, dog med den tilføjelse, at her skal Ikast kommune godkende og underskrive gældende vedtægter. Til ledelse af Ikast Taxa økonomiske forening og bestillingskontor, er der på generalforsamlingen valgt en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, med formanden som den daglige leder.

Ikast Taxa's  administrator er  Annette Sørensen,  Lyngtoften 30 - 7430 Ikast
www.ikast-taxa.dk - e-mail: taxa@ikast-taxa.dk - CVR NR: 85910310